A I T A L K

Đang tải

QUẢN LÝ CHI NHÁNH

AITALK thiết kế hệ thống quản lý đa tầng nhằm giúp giải quyết được mô hình quản lý và phân quyền linh hoạt theo nhiều mô hình Trung tâm và hệ thống khác nhau

Quản lý chi nhánh

Dễ dàng quản lý và phân quyền cho nhiều chi nhánh. Quản lý chi nhánh và văn phòng tổng độc lập đối với mô hình Chuỗi Trung tâm.

Quản lý phòng ban

Phân chia phòng ban độc lập theo sơ đồ tổ chức của Trung tâm hoặc Chuỗi Trung tâm.

Quản lý Chức vụ

Phân quyền truy cập dữ liệu và tính năng theo từng chức vụ trong Trung tâm. Hỗ trợ kiểm soát để đảm bảo tính bảo mật và sửa đổi dữ liệu trên hệ thống.

QUẢN LÝ NHÂN SỰ​​

AITALK đã và đang xây dựng nhiều tính năng nhằm giúp Trung tâm giáo dục quản lý toàn bộ mọi thông tin và hoạt động của nhân viên một cách hiệu quả nhất.

Quản lý thông tin nhân sự

AITALK giúp số hóa thông tin của nhân viên như: Thông tin cá nhân, bằng cấp, trình độ, tài khoản ngân hàng, hợp đồng lao động, …

Quản lý thang bậc lương​

Thiết lập hệ thống thang bậc lương theo từng vị trí, tính toán các khoản bảo hiểm và mọi chi phí liên quan đến nhân sự của Trung tâm.

Quản lý đào tạo

Hệ thống tính năng quản lý đào tạo của AITALK được thiết kế chi tiết đến từng hoạt động giúp mọi vị trí trong Trung tâm có thể thao tác dễ dàng, theo dõi và quản lý chất lượng đào tạo hiệu quả hơn.

Quản lý khóa học

Tạo và quản lý khóa học, lộ trình học tập cho từng khóa học. Tự động cập nhật chủ đề học, nội dung và Bài tập về nhà của từng buổi học trong lớp.

Quản lý học tập

Quản lý điểm danh, đánh giá chất lượng học tập từng buổi theo chỉ số giúp giáo viên và Trung tâm theo sát tình hình học tập của từng em và từng lớp.

Quản lý kỳ thi

Thiết lập và phân loại các kỳ thi chuyên biệt như thi đầu vào, thi theo lớp,… Kiểm soát chi tiết từ giáo viên coi thi, chấm thi tới kết quả thi của từng học viên.

Giải pháp công nghệ toàn diện dành cho Trung tâm ngoại ngữ, giáo dục

Graphics

THÔNG TIN LIÊN HỆ