A I T A L K

Đang tải

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP KỲ THI 

1. Giao diện quản lý kỳ thi Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chọn Menu: Đào tạo – Kỳ thi, trang “Kỳ thi” sẽ cung cấp các thông tin liên quan như trong hình minh họa sau: 2. Thêm

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HỌC TẬP

1. Giao diện quản lý học tập Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chọn Menu: Đào tạo  – Học tập, trang “Học tập” sẽ cung cấp các thông tin liên quan như trong hình minh họa sau: 2. Sử

HƯỚNG DẪN ĐIỂM DANH VÀ DUYỆT ĐIỂM DANH 

1. Giao diện điểm danh Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chọn Đào tạo – Điểm danh, trang “Điểm danh” sẽ cung cấp các thông tin liên quan như trong hình minh họa sau: a. Điểm danh học viên

QUẢN LÍ PHIẾU CHI 

1. Giao diện Phiếu chi  Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chọn Tài chính – Phiếu chi, trang “Phiếu thu khác” sẽ cung cấp các thông tin liên quan như trong hình minh họa sau: 2. Thêm mới Phiếu

QUẢN LÝ PHIẾU THU KHÁC 

1. Giao diện Phiếu thu khác Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chọn Tài chính – Phiếu thu khác, trang “Phiếu thu khác” sẽ cung cấp các thông tin liên quan như trong hình minh họa sau: 2. Thêm

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HÓA ĐƠN 

1. Giao diện Hóa đơn Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chọn Tài chính – Hóa đơn, trang “Hóa đơn” sẽ cung cấp các thông tin liên quan như trong hình minh họa sau: 2. Sửa Hóa đơn Bước

Recent Posts

Giải pháp công nghệ toàn diện dành cho Trung tâm ngoại ngữ, giáo dục

Graphics

GIỚI THIỆU

THÔNG TIN LIÊN HỆ