AITalk Care

Trợ lý liên lạc AITALK kết nối trung tâm Anh ngữ với khách hàng
Trợ lý liên lạc AITALK kết nối trung tâm Anh ngữ với khách hàng

Kết nối với khách hàng là khâu vô cùng quan trọng giúp tăng cường trải nghiệm khách hàng. AITalk giúp hôc trợ tối ưu ...

27/11/2019